Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) ma na celu powszechne udostępnienie informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z strony www, na której udostępniamy informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z:
◾Głównej części okna przeglądarki – wyświetlane są tu informacje dotyczące wybranej kategorii. Logo strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, które pełni też funkcję linku. Strona główna BIP zawiera adresy stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.

◾Wyszukiwarki – pole „szukaj” w lewej górnej części strony, która służy do wyszukania potrzebnych informacji na podmiotowej stronie BIP. Osoba korzystająca z wyszukiwarki powinna wpisać szukany „wyraz” i kliknąć przycisk „szukaj”.

◾Menu przedmiotowego – w lewej części strony pełniącego funkcje wykazu grup tematycznych, w których są zawarte informacje umieszczane na podmiotowej stronie BIP Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Katowicach.