Sposób dostępu do informacji niejawnych

Dokumenty pozostające w zakładowej składnicy akt udostępniane są osobom trzecim na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora ZSO nr 3 z zachowaniem przepisów o informacjach niejawnych, ochronie danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.