Struktura własnościowa i majątek

1. ZSO nr 3 utrzymywany jest ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.
2. ZSO nr 3 dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Miasta Katowice
3. ZSO nr 3 nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice